Primärvårdskvalitet - ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.

Gå direkt till

Aktuellt

  • Uppdateringar av webbplatsen

    PrimärvårdsKvalitet arbetar aktivt med att uppdatera sin webbplats för att förbättra användarupplevelsen och tillgängligheten till viktig information.
  • Nya indikatorområden under 2024

    Under 2024 presenteras två nya indikatorområden – förekomst och rehabilitering av långvarig smärta samt infektionsindikatorer för helt digitala mottagningar.

97% av Sveriges vårdcentraler kan se sin data i Primärvårdskvalitet

Nu har 1161 vårdcentraler och 713 rehabenheter tillgång till sin data. Rehab är på frammarsch!

Anslutningsgrad

Kalendarium

Så fungerar Primärvårdskvalitet

Primärvårdskvalitet är primärvårdens eget kvalitetssystem där man på ett enkelt sätt kan följa sina resultat för verksamheten i syfte att analysera och utveckla den. Det avråds från att på något sätt koppla resultaten till ekonomisk ersättning.

Vårdcentraler och rehabenheter som använder Primärvårdskvalitet kan se all data om sin egen verksamhet och även följa upp vården av enskilda patienter. ​Systemet omfattar kvalitetsindikatorer för akuta och kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor. Indikatorerna utvecklas av primärvårdens professioner och baseras på evidens och nationella riktlinjer.

Data hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering och visas upp tillsammans med regionala och nationella jämförelsevärden. Uppdatering till nya nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen.