Primärvårdskvalitet - ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.

Aktuellt

 1. måndag
  4
  sep

  Nationellt program i förbättringsarbete inom Nära vård för ST-läkare i allmänmedicin

  Du som är ST-läkare i allmänmedicin och planerar ditt förbättringsarbete erbjuds härmed att genomföra det inom ramen av ett nationellt program. Fokus kommer att vara omställningen till nära vård där viktiga delar är kontinuitet, delaktighet, tillgänglighet och samordning. Programmet innehåller teori och praktik inom förbättringskunskap. Vi går igenom konkreta metoder för uppföljning med bl.a. PrimärvårdsKvalitet. Du får träffa spännande såväl nationella som internationella föreläsare samtidigt som du får stöd av erfarna mentorer och möjlighet att bygga ett personligt nätverk.

  Datum
  4 september 2023

89% av Sveriges vårdcentraler kan se sin data i Primärvårdskvalitet

Nu har 1065 vårdcentraler och 331 rehabenheter tillgång till sin data. Rehab är på frammarch!

Anslutningsgrad

Så fungerar Primärvårdskvalitet

Primärvårdskvalitet är primärvårdens eget kvalitetssystem där man på ett enkelt sätt kan följa sina resultat för verksamheten i syfte att analysera och utveckla den. Det avråds från att på något sätt koppla resultaten till ekonomisk ersättning.

Vårdcentraler och rehabenheter som använder Primärvårdskvalitet kan se all data om sin egen verksamhet och även följa upp vården av enskilda patienter. ​Systemet omfattar kvalitetsindikatorer för akuta och kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor. Indikatorerna utvecklas av primärvårdens professioner och baseras på evidens och nationella riktlinjer.

Data hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering och visas upp tillsammans med regionala och nationella jämförelsevärden. Uppdatering till nya nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen.