Primärvårdskvalitet - ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.

Gå direkt till

Aktuellt

97% av Sveriges vårdcentraler kan se sin data i Primärvårdskvalitet

Nu har 1161 vårdcentraler och 713 rehabenheter tillgång till sin data. Rehab är på frammarsch!

Anslutningsgrad

Kalendarium

 1. torsdag
  29
  aug

  Program i förbättringsarbete för ST-läkare i allmänmedicin

  PrimärvårdsKvalitet i samarbete med Norra sjukvårdsregionen bjuder in till program i förbättringsarbete för att stärka primärvården.

  Datum
  29 augusti 2024

Så fungerar Primärvårdskvalitet

Primärvårdskvalitet är primärvårdens eget kvalitetssystem där man på ett enkelt sätt kan följa sina resultat för verksamheten i syfte att analysera och utveckla den. Det avråds från att på något sätt koppla resultaten till ekonomisk ersättning.

Vårdcentraler och rehabenheter som använder Primärvårdskvalitet kan se all data om sin egen verksamhet och även följa upp vården av enskilda patienter. ​Systemet omfattar kvalitetsindikatorer för akuta och kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor. Indikatorerna utvecklas av primärvårdens professioner och baseras på evidens och nationella riktlinjer.

Data hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering och visas upp tillsammans med regionala och nationella jämförelsevärden. Uppdatering till nya nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen.