Publicerad 27 oktober 2021

Kunskapsstyrning

Primärvårdskvalitet har en viktig roll i kunskapsstyrningen bland annat genom uppföljning av personcentrerade standardiserade vårdförlopp och Vård- och Insatsprogram (VIP). Här listas ansvarig kontaktperson i arbetsgruppen för respektive vårdförlopp och VIP.

Indikatoransvariga för respektive vårdförlopp

Indikatoransvariga för respektive vårdförlopp

Vårdförlopp

Ansvarig

Kontaktuppgifter

KOL

Jörgen Månsson

jorgen.mansson@gu.se

Höftledsartros

Lena Zetterberg

lena.zetterberg@vgregion.se

TIA-Stroke

Lisa Brändström

lisa.brandstrom@sll.se

Kritisk benischemi

Eva Törnvall

eva.tornvall@regionostergotland.se

Hjärtsvikt

Christine Rydholm

christine.rydholm@skr.se

Osteoporos

Eva Arvidsson

evaarv@gmail.com

Rehabilitering

Lena Zetterberg

lena.zetterberg@vgregion.se

Diabetes med stor risk för fotsår

Eva Törnvall

eva.tornvall@regionostergotland.se

Svårläkta sår

se ovan


Varicer och venösa bensår

se ovan


Traumatisk hjärnskada

Lisa Brändström

lisa.brandstrom@sll.se

Långvarig icke-malign smärta

Jörgen Månsson

jorgen.mansson@gu.se

Ångest och depression

Maria Eriksson

eriksson.maria@icloud.com

Knäledsartros

Lena Zetterberg

lena.zetterberg@vgregion.se

Palliativ vård

Eva Törnvall

eva.tornvall@regionostergotland.se

Levnadsvanor

Eva Arvidsson

evaarv@gmail.com

Stroke, rehab

Lisa Brändström

lisa.brandstrom@sll.se

Jättecellsartrit

Vakant


Schizofreni

Maria Eriksson

eriksson.maria@icloud.com

Reumatoid artrit

Eva Arvidsson

evaarv@gmail.com

IBD

Susanne Steen

susanne.steen@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR