25 april 2023 kl. 13.00-15.00

Superusermöte

Möte med superusers av PrimärvårdsKvalitet

Målgrupp

Deltagare i PVQ:s Superuser-nätverk

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR