Publicerad 1 juli 2024

SKR:s företag

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedriver verksamhet dels inom förbundet, dels i aktiebolag.

Organisationsschema SKR-koncernen

Ägare och styrelse

Sveriges Kommuner och Regioner äger samtliga aktier i SKR Företag AB. SKR Företag AB är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag i SKR Företag – koncernen. Se ägarandelar för varje bolag i organisationsskissen.

Bolagen inom koncernen ska verka för uppfyllelse av de mål som anges i uppdrag från SKR:s kongress samt i SKR:s verksamhetsplan. SKR Företag AB:s styrelse består av ledamöterna i SKR:s arbetsutskott.

Vd i SKR Företag AB är Lena Dahl.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.