Publicerad 1 februari 2024

Överenskommelse om omställning till en långsiktigt hållbar socialtjänst 2024

Under 2024 har regeringen för avsikt att presentera en ny socialtjänstlag med ikraftträdande under 2025. Den nya lagstiftningen innebär en omfattande omställning för socialtjänsten. För att åstadkomma verklig förändring krävs ett långsiktigt arbete där socialtjänsten skiftar fokus till ett mer förebyggande arbete och tidiga insatser. Regeringen har föreslagit 20 miljoner kronor årligen under omställningsperioden för överenskommelsen med SKR för att stödja kommunerna i omställningen.

Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.