Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser (Ds 2023:17)

  Promemorian tar i huvudsak upp frågan om det i skyddande syfte bör införas en möjlighet att begränsa enskilda personers rätt att vistas på vissa platser eller områden i samhället utan att personen har dömts för påföljd för brott. SKR:s förslag är at...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-09-22

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering, Social omsorg

 • Inspel till inriktningsunderlag inför infrastrukturplaner 2026-2037

  Kansliets förslag till medskick tar avstamp i det faktum att den svenska infrastrukturplaneringen står inför stora utmaningar med stora behov av såväl underhållsåtgärder som investeringar.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-09-22

  Verksamhetsområde:Kommunikation

 • Förordning om användning av järnvägsinfrastrukturkapacitet i det gemensamma europeiska järnvägsområdet

  Kommissionens förslag till förordning tar i huvudsak upp frågan om hur plats på järnvägsspåren ska tilldelas genom en förändrad planeringsprocess och gemensamma regler. SKR:s förslag är att förbundet ser positivt på kommissionens ambitioner, men att...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-09-22

  Verksamhetsområde:Kommunikation, Samhällsplanering

 • Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

  Naturvårdsverket föreslår författningsförändringar för att genomföra EU- kommissionens förslag på revideringar av EU:s utsläppshandelssystem EU ETS. SKR:s förslag är att förbundet ställer sig bakom promemorians förslag men lyfter behovet att se över...

 • Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om en ny struktur för företagsinitierade kliniska prövningar och ett nytt uppdrag för Kliniska Studier Sverige. SKR:s förslag är att förbundet lämnar synpunkter enligt föreslaget yttrande.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-09-22

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • EU-läkemedelslagstiftning: Kommissionens förslag på förordning och direktiv om humanläkemedel

  Förslaget omfattar både ett nytt direktiv (COM (2023) 192) och en ny förordning (COM (2023) 193). Båda dessa kommer ersätta nuvarande europeisk läkemedelslagstiftning. Utöver detta föreslår kommissionen en råds-rekommendation för att intensifiera åt...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-09-22

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter (SOU 2023:10)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur tandvården arbetar med våldsutsatta patienter och tandvårdens förmåga till tidig upptäckt, kunskap, dokumentation och samverkan med andra aktörer. SKR ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förs...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-09-22

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Sveriges tillträde till vissa Natoavtal

  Detta delbetänkande tar i huvudsak upp frågan om vilka eventuella författningsändringar som krävs för att Sverige ska kunna tillträda de Natoavtal som förväntas efter ett medlemskap i försvarsalliansen. SKR:s förslag är att förbundet främst pekar på...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-09-22

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

  Promemorian tar i huvudsak upp frågan om ytterligare åtgärder som ska bidra till att säkerställa vården, ordningen och säkerheten på särskilda ungdomshem och LVM-hem och minska risken för avvikningar och fritagningar från sådana hem. SKR:s förslag ä...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-09-22

  Verksamhetsområde:Social omsorg

 • Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel

  Rapporten tar i huvudsak upp frågan om att kraven på minskade utsläpp i reduktionsplikten för bensin och diesel sänks till sex procent för åren 2024–2026. Förbundet efterlyser breda, långsiktiga överenskommelser och som ger stabila förutsättningar ...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-08-31

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Kommunikation, Samhällsplanering

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.