Publicerad 25 oktober 2023

Handlingar och beslut, styrelsen

Här finns de handlingar som SKR:s styrelse har tagit beslut om. Du hittar exempelvis remissyttranden, överenskommelser, skrivelser, hemställan och protokoll.

Du kan söka nedan eller filtrera fram det du söker.

Om du vill ha äldre ärenden eller beslut från tidigare år, kontakta SKR:s registratur.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Typ av handling
 • Elektronisk tillgång till barns uppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

  SKR avvisar utredningens förslag om lagstadgade åldersgränser och förespråkar istället en mer flexibel modell, samt problematiserar förslagen om nya skyldigheter för vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-12-15

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

 • En utvecklad arbetsgivardeklaration – åtgärder för mot missbruk av välfärdssystemen (SOU 2023:47)

  Skatteförfarandeutredningen har i uppdrag att göra en översyn av vissa regler för att motverka fusk och arbetslivskriminalitet. I delbetänkande redovisas en översyn av regelverket för lämnande av uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen. ...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-12-15

 • Effektiv och behovsbaserad digital vård

  Promemorian tar i huvudsak upp frågan om hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av en mer sammanhållen primärvård med god tillgänglighet, där samtliga aktörer tillsammans arbetar för att tillgodose patienternas behov av en god och nära vård. S...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-12-15

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård

 • Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen – En ny huvudregel (SOU 2023:69)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om att i en ny lag införa en skyldighet att lämna uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. SKR ställer sig bakom utredningens förslag om att lämna uppgifter efter en begäran från en brottsbekämpande myndigh...

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-12-15

  Verksamhetsområde:Juridik

 • Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen SOU 2023:52

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om bidragsspärr vid begångna bidragsbrott eller grova bidragsbrott.SKR ställer sig bakom med att ett system med bidragsspärr införs, men att maxtiden är för lågt satt.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-12-15

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida (SOU 2023:23)

  Utredningen har sett över socialförsäkringsskyddet för gravida, för att modernisera framför allt reglerna om graviditetspenning, så att de i högre utsträckning än i dag fungerar ändamålsenligt för gravida arbetstagare och egenföretagare.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-12-15

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård, Social omsorg

 • Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31)

  Utredningen föreslår en ambitiös utökning av yrkeshögskolan. SKR är positiva till utredarens förslag och överväganden.

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-12-01

  Verksamhetsområde:Skola

 • Svar gällande hemställan om Utökad information från Arbetsförmedlingen till kommunen

  Svar till Socialdepartementet gällande hemställan om Utökad information från Arbetsförmedlingen till kommunen.

  Typ av handling:Hemställan

  Besvarad av SKR:2023-10-31

  Verksamhetsområde:Arbetsmarknad

 • Förlängd rekommendation gällande kostnadsfrihet för vaccinering mot covid-19

  Överenskommelsen om vaccination mot covid-19 för andra halvåret 2023 mellan regeringen och SKR upphör den 31 december 2023. SKR vill förlänga rekommendationen om avgiftsfrihet som gäller för andra halvåret 2023 så att den gäller till och med 31 mars...

  Typ av handling:Rekommendation

  Besvarad av SKR:2023-10-27

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

 • Staten och betalningarna (SOU 2023:16)

  Utredningen har analyserat ett antal möjliga utvecklingsscenarier för betalningsmarknaden, med utgångspunkt i utvecklingen i Sverige och i andra länder. Utredningen lämnar på vissa områden författningsförslag eller förslag på andra statliga åtgärder

  Typ av handling:Remissyttrande

  Besvarad av SKR:2023-10-27

  Verksamhetsområde:Ekonomi

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.