Rapporter och skrifter

Ladda ner, läs eller beställ SKR:s olika publikationer.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Format
 • Första planeringsstrategin

  Första planeringsstrategin - Tidiga kommunala erfarenheter

  Planeringsstrategin är ett helt nytt instrument i processen som utgör den kommunala översiktliga planeringen. Denna rapport innehåller några kommunala erfarenheter av arbetet med att för första gången ta fram en planeringsstrategi.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-07-05

 • Miljöarbetet i regionerna - Öppna jämförelser

  Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2024 i regionerna

  Rapporten presenteras för elfte gången som Öppna jämförelser och visar att regionernas miljöarbete tagit flera steg framåt trots tuffare ekonomiskt läge.

  Verksamhetsområde:Samhällsplanering

  Ämne:Klimat, Miljö, hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-07-02

 • En stabil välfärd i vardag och kris

  Det finanspolitiska ramverket och utvecklingen av regelverket för ekonomistyrningen i kommuner och regioner har i grunden varit av godo, och bidragit till god ekonomisk utveckling. Men med tiden har regelverket blivit allt mer komplext och svårgenom...

  Verksamhetsområde:Ekonomi

  Ämne:Almedalen, Budget och planering, Finansfrågor

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-06-26

 • RIPS 21, version 2024

  RIPS – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (version 2024)

  RIPS – riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – ses över en gång per år. I årets skrift finns de centrala delarna i riktlinjerna beskrivna samt RIPS-kommitténs uppdrag.

  Verksamhetsområde:Arbetsgivarfrågor, Ekonomi

  Ämne:Budget och planering, Personal- och kompetensförsörjning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-06-24

 • Graviditetsvårdkedjan och kvinnors hälsa

  Graviditetsvårdskedjan och kvinnors hälsa - Kvinnors upplevelser och medicinska utfall 2023

  Denna rapport sammanfattar nationella och regionala resultat från Graviditetsenkäten, Graviditetsregistret och vissa andra utvalda kvalitetsregister och publika datakällor.

  Verksamhetsområde:Hälsa och sjukvård

  Ämne:Folkhälsa, Kvinnors hälsa

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-06-24

 • Tillsyn och granskning i socialtjänsten

  Tillsyn och granskning i socialtjänsten

  Sammanställning av enkätundersökning från mars 2024, Enkät om tillsynen av socialtjänsten.

  Verksamhetsområde:Social omsorg

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-06-17

 • Den gröna omställningen

  Den gröna omställningen - hur blir etableringarna verklighet?

  Rapporten tar upp frågan om risker och ansvar för den gröna omställningen och beskriver också utvecklingar och satsningar som sker i flera kommuner.

  Verksamhetsområde:Ekonomi, Näringsliv, Samhällsplanering

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-06-14

 • Intern kontroll för tillit, trygghet och utveckling

  Intern kontroll för tillit, trygghet och utveckling

  Med denna skrift vill Sveriges Kommuner och Regioner förmedla ett synsätt på intern kontroll som kan vara vägledande i kommunal verksamhet, byggt på praktik och erfarenheter i många kommuner och regioner.

  Verksamhetsområde:Demokrati

  Ämne:Politisk styrning

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-06-12

 • Upphandling av sakkunniga inom kommunal revision

  Upphandling av sakkunniga inom kommunal revision

  SKR har tagit fram detta kunskapsunderlag som stöd för processen att upphandla externa yrkesrevisorer som sakkunniga biträden till förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner samt lekmannarevisorerna i de kommunala aktiebolagen.

  Verksamhetsområde:Demokrati, Juridik

  Ämne:Revision

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-06-12

 • Juridisk vägledning för välfärdsteknik

  En vägledning om de juridiska aspekterna för insatser enligt socialtjänstlagen och som utförs med stöd av digital teknik/välfärdsteknik vid omsorg för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar.

  Verksamhetsområde:Digitalisering, Hälsa och sjukvård, Juridik

  Format:PDF

  Utgivningsdag:2024-06-11

Äldre rapporter och skrifter

Här hittar du publikationer från 2009 och framåt. Söker du äldre publikationer var god kontakta SKR via e-post:

info@skr.se