Publicerad 5 februari 2024

Indikatorlistor, diagnoskoder, foldrar

Primärvårdskvalitets indikatorer är noggrannt specificerade i Kvalitetsindikatorkatalogen (KIK) med tillhörande specifikation av diagnoskoder. De sammanfattas i dokument och foldrar på den här sidan.

Diagnoskoder i Primärvårdskvalitet

Informationen öppnas i ett Google-dokument.

Diagnoskoder

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.