Publicerad 14 december 2023

Nya indikatorområden under 2024

Under 2024 presenteras två nya indikatorområden – förekomst och rehabilitering av långvarig smärta samt infektionsindikatorer för helt digitala mottagningar.

Flera nya indikatorer kommer också publiceras inom övriga indikatorområden, via länken kan du läsa mer om den årliga indikatorrevisionen. https://skr.se/primarvardskvalitet/analysochvalidering/indikatorrevision.58477.html

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.