Publicerad 15 mars 2024

Aktsamhet vid bygg-, rivnings- och markåtgärder (departementspromemoria)

Förslaget i promemorian bygger på att eventuella otydligheter klargörs i de föreskrifter som Boverket tar fram, och som remitteras samtidigt som detta förslag.

Ladda ner (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.