Publicerad 26 januari 2024

En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring (SOU 2023:53)

Utredningen har bland annat haft syftet att säkerställa arbetsskadeförsäkringens funktion när det gäller att ge ekonomisk trygghet vid inkomstförlust på grund av arbetsskada och att analysera behovet av förändringar i undantagen från det generella arbetsskadebegreppet.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.