Publicerad 26 januari 2024

Ett förtydligat brottförebyggande ansvar för socialnämnden

Promemorian föreslår två nya bestämmelser i socialtjänstlagen som ska förtydliga att det i socialnämndens befintliga ansvar för förebyggande arbete också ingår ett brottsförebyggande ansvar.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.