Publicerad 26 januari 2024

Förslag om nya energipolitiska mål

Promemorian behandlar de mest centrala delarna i den kommande energi-politiska inriktningspropositionen – planeringsmål och leveranssäkerhetsmål för elsystemet samt behov av att se över nuvarande energieffektiviseringsmål.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.