Publicerad 19 oktober 2023

Vårdcentral och rehab

Primärvårdskvalitet gör ingen nytta om det inte används och omsätts i verksamheten, vilket kan göras på många olika sätt. Ett stödmaterial som kallas FoKUS - Fortbildning, Kvalitet, Utveckling och Samverkan har tagits fram och syftar till att stödja omvandlingen från data till hälsa med hjälp av Primärvårdskvalitet.

Primärvårdskvalitet har många användningsområden

I filmen berättar distriktsläkaren Jan Hasselström hur PrimärvårdsKvalitet har använts på den vårdcentral där han arbetar. Till exempel för att följa upp vården av egna patienter, för kollegial dialog och vetenskapliga arbeten. I filmen berättar distriktsläkare Jan Hasselström om hur Storvretens vårdcentral har använt PrimärvårdsKvalitet. Ca 2 minuter.

.

Hur omvandlar man data till friskare patienter?

FoKUS står för Fortbildning, Kvalitet, Utveckling och Samverkan och är ett material som har tagits fram för att stödja den omvandlingen med hjälp av Primärvårdskvalitet. Stödmaterialet vänder sig till medarbetare och chefer på vårdcentraler som vill börja använda Primärvårdskvalitet och lära sig mer om hur data kan användas i förbättringsarbetet på vårdcentralen. FoKUS-materialet omfattar kom-igång-stöd samt teman som speglar olika områden i Primärvårdskvalitet eller andra viktiga frågor i primärvården

FoKUS Kom-igång

Kom-igång-materialet som består av fyra delar och till höger finns de olika FoKUS-teman. Materialet är tänkt att användas på till exempel arbetsplatsträffar och andra möten och varje del tar ca 30-60 minuter att genomföra. 

FoKUS - temaområden

FoKUS-materialet omfattar teman som speglar olika områden i Primärvårdskvalitet eller andra viktiga frågor i primärvården. Varje FoKUS-del innehåller information, stödfrågor för dialog och gemensamt lärande, fördjupning och lärande exempel. Materialet går även att ladda ner i power-pointformat, så att man själv kan göra ändringar utifrån sina egna förutsättningar.

Om du har material att bidra med till något område får du gärna kontakta oss.

primarvardskvalitet@skr.se

Följande områden ingår hittills i FoKUS temaområden, läs mer om respektive område via menyn eller genom att klicka på temat nedan:

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.